Privacyverklaring

Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens
Health Foundation Limburg is afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van haar doelen: fondsen verwerven voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Middels het Kinder, Alzheimer, Jonge Brein, Hart en Vaat en Kanker onderzoekfonds Limburg werven wij voor dit baanbrekend onderzoek.
Om een wederzijds vertrouwen te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.
Via onderstaande link leest u hier alles over

Sluit de enquête