Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Impressie sinds 2015

Motivatie vader van Lique

De motivatie van Jair Eckmeyer (vader van Lique) om, net als in 2016, weer een sponsortocht te fietsen! 

Lique met haar vader, moeder en broertje
Lique met haar vader, moeder en broertje

Jaarlijks treedt er in Nederland bij gemiddeld 2.000 kinderen hersenschade op als het gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap. Het komt bijv. regelmatig voor dat een kind tijdens de bevalling in zuurstofnood komt omdat de navelstreng meerdere keren om de nek gestrengeld zit. Met als gevolg een blokkade van de zuurstoftoevoer naar de baby. Daarnaast treedt hersenschade vooral op bij te vroeg geboren kinderen omdat de hersenen van een te vroeg geboren kind onderontwikkeld en daardoor zeer kwetsbaar zijn.

Ook onze dochter Lique van momenteel 10 jaar oud is geboren met een ‘zuurstoftekort’ in haar hersenen met ernstige schade als gevolg. De medische term voor de ontstane hersenschade is ‘cerebrale parese’ wat letterlijk hersenverlamming betekent. Een verdrietig gevolg hiervan is dat Lique haar hele leven zal moeten leren omgaan met een spastische, verlamde rechter lichaamshelft.
De medische en therapeutische zorg die ze al jaren krijgt, werpt zeker haar vruchten af, maar haar beperkingen zullen haar hele leven punt van aandacht en zorg blijven.

Voorkomen is beter dan genezen
Altijd heb ik gedacht: ‘Had dit niet voorkomen kunnen worden? Hadden de medische specialisten niet eerder kunnen ontdekken dat er sprake was van een ‘zuurstoftekort’ in haar hersenen? Voorkomen is toch beter dan genezen, of niet?'
Helaas was deze medische wetenschap in 2008 nog niet zo ver. Het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied stond destijds nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen.
Vandaag de dag is de medische wetenschap gelukkig vele stappen verder. Neem als voorbeeld het onderzoek naar de effecten van stamceltherapie om hersenschade te voorkomen. Dit werk bevindt zich in de pre-klinische/experimentele fase maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo hebben onderzoekers van Maastricht UMC+ in samenwerking met andere onderzoekscentra in binnen- en buitenland aangetoond dat met stamcellen hersenschade bij vroeggeboorte en zuurstoftekort kan worden voorkomen. Tevens tonen de eerste klinische onderzoeken bij volwassenen aan dat stamceltherapie ook geschikt is om hersenschade na zuurstoftekort bij volwassenen te voorkomen.

Motivatie
Toen ik over deze onderzoeken hoorde, begon meteen m'n adrenaline te stromen! Dit biedt perspectief voor de toekomst van andere kinderen. Ik wil hier absoluut een positieve bijdrage aan leveren om te voorkomen dat andere ouders hetzelfde mee gaan maken als wij iedere dag doen! Hiermee was vorig jaar het idee van de sportieve uitdaging in de vorm van een gesponsorde fietstocht geboren; fietsen om geld in te zamelen voor dit absoluut belangrijke, maar zeer dure onderzoek!
Met m'n zwager die in Amsterdam woont en een broer in Stockholm, hebben wij vorig jaar een route uitgestippeld van Amsterdam naar Stockholm om samen aandacht te vragen voor ‘cerebrale parese’ en hiermee het wetenschappelijk onderzoek te steunen.
Tour de Lique 2016 heeft het prachtige bedrag van €6.750,- opgeleverd.

Laat het duidelijk zijn dat wij dit niet doen voor Lique, want voor haar is preventieve zorg te laat. Wij doen dit voor de toekomstige kinderen en hun ouders om te voorkomen wat Lique en wij rond haar geboorte hebben meegemaakt en iedere dag mee geconfronteerd worden. De gevolgen van deze aandoening wensen wij geen enkel kind toe. Daarom steunen wij het wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en hun ouders met deze aandoening.

Fiets zondag 30 september mee met Tour de Lique 2018 in de Zuid-Limburgse heuvels!
Na een succesvolle eerste editie in 2016 door de familie Eckmeyer, organiseert Kinder onderzoekfonds Limburg dit jaar de derde editie van deze sponsorfietstocht. Het doel is wederom geld in te zamelen voor het veelbelovend onderzoek van de afdeling Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor hersenschade na vroeggeboorte.

Voor meer informatie: http://bit.ly/InschrijvenTourdeLique2018

Het is een kleine moeite en hiermee draag je bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met deze aandoening.

Tour de Lique 2018
Tour de Lique 2018

Sluit de enquête