Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kim van de Kant in de prijzen tijdens Longdagen

Dr. Kim van de Kant in de prijzen
Dr. Kim van de Kant in de prijzen
Kim van de Kant heeft tijdens de jaarlijkse Longdagen in de Jaarbeurs Utrecht de NRS Young Investigator Award 2015 in de wacht weten te slepen.

De Maastrichtse onderzoekster kreeg de prijs voor het beste wetenschappelijke abstract over onderzoek naar een ademtest die astma bij jonge kinderen kan vaststellen. Deze eenvoudige test is een aanvulling op de huidige diagnosemiddelen om chronische luchtwegklachten bij kinderen jonger dan zes jaar te identificeren (Lees hier meer over de voorspellende ademtest).

ADEM-studieDr. Kim van de Kant, als epidemioloog verbonden aan het Maastricht UMC+, deed samen met haar collega’s onderzoek naar de wijze waarop al in een zeer vroeg stadium astma bij jonge kinderen met luchtwegklachten kan worden vastgesteld. Zij licht toe: “Het komt voor dat kinderen al op zeer jonge leeftijd astmasymptomen vertonen, zoals een piepende ademhaling. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het kind ook daadwerkelijk astma ontwikkelt. De meeste kinderen hebben namelijk voorbijgaande klachten. Voor een juiste behandeling van de klachten is het van groot belang dat de diagnosticering correct is. Hiervoor is weliswaar de Astma Voorspellende Index (API) ontwikkeld, maar deze was - en is - voor verbetering vatbaar.” “In de zogenoemde ADEM-studie  onder 202 jonge kinderen met een ‘piepende’ ademhaling hebben wij niet alleen de API (die onder andere klachten navraagt), maar ook andere zaken betrokken bij de diagnosticering, zoals genetische informatie en uitgeademde biomarkers. (Een biomarker is een indicator voor een bepaalde aandoening, red.). Het resultaat van deze aanpak is dat met een grotere betrouwbaarheid  astma kan worden vastgesteld bij jonge kinderen met luchtwegklachten.” Publieksprijs en filmpjeVan de Kant was met deze studie tevens één van de vijf genomineerden voor de Longfonds Publieksprijs, die helaas naar een collega van het AMC ging. Aan de Young Investigator Award is een bedrag 5.000 euro gekoppeld. Bekijk hier ook het filmpje dat Kim van de Kant inzond voor de Longfonds Publieksprijs.

 
Sluit de enquête