Word Vriend van KIFL

Geen enkel kind ligt graag in het ziekenhuis... maar als het echt nodig is wil iedere ouder de allerbeste zorg, behandeling, begeleiding én een zo fijn mogelijk verblijf.
Als Kinderonderzoekfonds Limburg steunen wij wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Kindergeneeskunde binnen het Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelingen, naar manieren om diagnoses sneller en eerder te kunnen stellen én naar betere zorg!

Word u m'n Vriend van KIFL?Word u m'n Vriend van KIFL?Wij streven er naar dat kinderen zich zoveel mogelijk 'thuis kunnen voelen' tijdens hun ziekenhuisverblijf, voor welke opnameduur dan ook. Hiervoor is veel geld en maatschappelijk draagvlak nodig. Een vast netwerk van Vrienden van KIFL is hiervoor van groot belang.
Graag richten wij ons dan ook tot u als ondernemer om samen met ons te zorgen voor een zo'n aangenaam mogelijk verblijf én herstel!


Door Vriend van KIFL te worden, levert u hiermee een mooie bijdrage aan kinderonderzoek in het Maastricht UMC+ op het gebied van astma, neonatologie en overgewicht en obesitas in Limburg:

  • u draagt bij aan patiëntgericht onderzoek, vernieuwende behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor kinderen, ouders en familie
  • u geeft inhoud aan uw maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ondernemerschap
  • u vergroot het maatschappelijk draagvlak van de Vrienden van KIFL in Limburg 

Vrienden van KIFL ontvangen:

  • vermelding en doorverwijzing naar uw bedrijfspagina op onze website
  • jaarlijkse uitnodiging voor Vrienden van KIFL bijeenkomst, met interessante inhoud en mogelijkheid tot netwerken
  • digitale nieuwsbrief met informatie omtrent KIFL activiteiten en nieuws vanuit  het ziekenhuis

Enthousiast geworden?!

Stormtroopers bezoeken kinderafdeling Maastricht UMC+Stormtroopers bezoeken kinderafdeling Maastricht UMC+Er zijn diverse sponsormogelijkheden voor grote en kleine bedrijven.
Wij komen graag met u in gesprek. 
Neem vrijblijvend contact op met
Aileen Geelen: 043 -407 73 62

Vroege diagnose van astmaVroege diagnose van astma Vroeggeboorte voorkomenVroeggeboorte voorkomen Bewegen is leuk op de COACH Maastricht-poliBewegen is leuk op COACH Maastricht-poli