Onderzoek

TOP-mama onderzoeksproject

Een uniek leefstijlprogramma vóór, tijdens en na de zwangerschap

Het TOP-mama team, voor een gezonde startHet TOP-mama team, voor een gezonde startEen leefstijlprogramma dat vrouwen tussen de 18 en 40 jaar met een kinderwens begeleidt bij een gezonde leefstijl; namelijk een gezond eetpatroon, niet roken en voldoende lichamelijke beweging. De vrouwen worden langdurig begeleid tot 1 jaar na de bevalling om te voorkomen dat ze niet vervallen in hun oude gewoonten. De jonge ouders worden gedurende deze periode begeleid in het doorgeven van een gezonde leefstijl aan hun kinderen.

Een gezonde start voorkomt allerlei ziektes
TOP-mamaTOP-mamaHet is belangrijk dat een vrouw die zwanger is gezond leeft. Wanneer kinderen in de baarmoeder worden blootgesteld aan een ongezonde leefstijl van hun moeder (zoals ongezonde voeding, onvoldoende beweging en roken) heeft dit namelijk gevolgen voor hun gezondheid en zelfs van die van de daarop volgende generaties.Zo komen kinderen die blootgesteld zijn aan een ongezonde leefstijl in de baarmoeder, na de geboorte vaker op de baby intensive care terecht.Daarnaast hebben zij op kinderleeftijd vaker last van longproblemen.Maar bovenal hebben deze kinderen veel vaker overgewicht.Hierdoor hebben deze kinderen in de (nabije) toekomst een groter risico op ziekten zoals ouderdomssuikerziekte, hart- en vaatziekten en leverziekten. Ze hebben een verhoogd risico om hier vroegtijdig aan te overlijden.
Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste tientallen jaren aanzienlijk toegenomen in de Westerse wereld. Behalve lichamelijke problemen zijn kinderen met overgewicht vaak ongelukkiger dan leeftijdsgenoten zonder overgewicht.
Als het aantal kinderen met overgewicht blijft stijgen, zijn de gevolgen niet te overzien. Het is van essentieel belang dat de stijging van het aantal ongezonde kinderen, dat minder goed aan de maatschappij kan deelnemen, een halt wordt toegeroepen.

Preventie draagt bij aan een gezonde toekomst
Preventie in een zó vroeg mogelijk stadium is van groot belang. De organen van het ongeboren kind worden al aangelegd in de fase dat de vrouw nog niet weet dat ze zwanger is. Daarom is het van essentieel belang dat de vrouw al vóór de zwangerschap zorgt voor een gezonde leefstijl. Om deze reden heeft het Maastricht UMC+ de TOP-mama studie opgezet: een onderzoek naar een leefstijlprogramma bij vrouwen die een zwangerschapswens hebben. Door de leefstijl van aankomende moeders te verbeteren, vindt er zo vroeg mogelijk preventie plaats en krijgen kinderen een gezonde start in hun nieuwe leven.

Uniek
Er is nog geen onderzoek gedaan naar een leefstijlprogramma dat al start vóór de zwangerschap. De TOP-mama studie van het Maastricht UMC+ vervult een internationale voortrekkersrol op dit gebied. Met de TOP-mama studie kunnen we het nut aantonen van een gezonde leefstijl al vóór de zwangerschap. Dit betekent een enorme doorbraak in het voorkomen van overgewicht, ouderdomssuikerziekte, hart- en vaatziekten en leververvetting bij kinderen.

Belangrijk
In Nederland heeft 14% van de kinderen en bijna de helft van de volwassenen overgewicht. In Zuid-Limburg is dit probleem nog groter. Om te voorkomen dat het aantal kinderen met een ongezonde toekomst toeneemt, is het van belang om dit al zo vroeg mogelijk te voorkomen, namelijk al vóór de zwangerschap.

Resultaten
Steeds vaker hebben kinderen al op jongere leeftijd ouderdomssuikerziekte, een te hoge bloeddruk en leververvetting. Wanneer aankomende moeders een gezonde leefstijl aannemen al vóór de zwangerschap, kunnen deze ziekten bij kinderen voorkomen worden en hebben deze kinderen een goede start voor een gezonde toekomst!

 Aanmelden kan via: https://gynaecologie.mumc.nl/top-mama?utm_source=topmama.mumc.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=topmama