Overweegt u om te doneren aan Kinder onderzoekfonds Limburg?
Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben.

ANBI logo

Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Naam instelling
Health Foundation Limburg
Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85, 1e etage
6229 GS Maastricht
Telefoon: 043-4077362 of 06-25044410 (tijdens kantooruren)
Mail: info@hfl.nl
RSIN/fiscaal nummer: 
807328194

Bestuur en bureau
Bestuur Health Foundation Limburg
- drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
- drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
- mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Bureau Fondsenwerving Health Foundation Limburg
mw. H.J. Griede, manager Health Foundation Limburg
- mw. L. Rutten, fondsenwerver Kinder onderzoekfonds Limburg
- mw. M. Kooman-de Vet, fondsenwerver Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
- mw. P. Snijders, fondsenwerver Alzheimer onderzoekfonds en Jonge brein onderzoekfonds
- dhr. P.F. van Ballegooie, fondsenwerver Kankeronderzoekfonds Limburg
- dhr. M.W.A. Bourgonje, fondsenwerver Kankeronderzoekfonds Limburg

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

  • Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, 
    uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de met hem geaffilieerde instellingen zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het
    wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zie voor meer informatie de brochure op deze pagina of kijk op de website van Health Foundation Limburg

Sluit de enquête