Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onze onderzoeken

COACH Maastricht

Een gezonder en gelukkiger leven voor kinderen door verandering van leefgewoonten

Kookworkshop
Kookworkshop

Zuid-Limburg is Nederlands koploper als het gaat om overgewicht en obesitas. Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht en daardoor al op jonge leeftijd een groot risico op ziektes zoals; suikerziekte, hart- en vaatziekten en leververvetting. Hierdoor hebben ze een lagere levensverwachting en in veel gevallen zijn ze minder gelukkig dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd een ongezonde leefstijl.
Vanuit COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare) krijgen kinderen de begeleiding die nodig is voor het verkrijgen van een gezonde leefstijl. De vernieuwende werkvormen zorgen ervoor dat het aanbod van COACH aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en gezinnen. 

Voor het hele gezin
Niet alleen de kinderen nemen deel aan het programma, ook broertjes en zusjes worden erbij betrokken. Immers, overgewicht en obesitas moeten niet alleen behandeld worden bij het betrokken kind zelf, maar ook in de omgeving van het kind. Doordat activiteiten in het COACH-programma afgestemd zijn op de behoefte van de gezinnen, lukt het om die gezinnen langdurig te begeleiden naar een gezonde leefstijl.
Kinderen verdienen het om gezond en gelukkig oud te worden. COACH stimuleert met behulp van beweeg- en sportprogramma's kookworkshops en improvisatietheater een gedragsverandering bij deze kinderen. De activiteiten worden continu vernieuwd, geoptimaliseerd en wetenschappelijk onderzocht op effectiviteit.
In samenwerking met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht vindt er continu wetenschappelijke evaluatie en innovatie plaats. Door de nauwe samenwerking kunnen de innovaties direct worden toegepast in de praktijk.

Koploper
Een goede gezondheid staat bovenaan ieders wensenlijst. Toch is er een wereld te winnen, immers Zuid-Limburg is koploper als het gaat om overgewicht en obesitas. COACH is in 2012 opgericht om hier iets aan te doen.
Recentelijk is aangetoond dat het gewicht bij het grootste gedeelte van de kinderen die deelnemen aan het COACH-programma langdurig verbetert. Ook het risico op hart- en vaatziekten neemt af. Tevens is geconcludeerd dat de kinderen met het grootste gezondheidsrisico baat hebben bij langdurige poliklinische begeleiding.
Binnen COACH worden voortdurend nieuwe werkvormen ontwikkeld om het effect van het programma verder te optimaliseren en toenemend te laten aansluiten op de mogelijkheden en belevingswereld van gezinnen.

Uniek
Zuid-Limburg is landelijk gezien de koploper als het gaat om overgewicht en obesitas. COACH is in 2012 speciaal opgericht om iets te doen aan overgewicht en obesitas in Zuid-Limburg bij kinderen en jongeren.

Belangrijk
Het veranderen van de leefstijl door langdurige begeleiding heeft ook effect op de leefstijl van de volgende generatie. Zo wordt voorkomen dat het probleem van generatie op generatie wordt overgedragen. Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen. Maar deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders pedagogische en psychologische ondersteuning.

Resultaten
Recentelijk is aangetoond dat het overgewicht bij het grootste gedeelte van de kinderen die deelnemen aan het COACH-programma langdurig verbetert. Ook het risico op hart- en vaatziekten neemt af. Tevens is geconcludeerd dat de kinderen met het grootste gezondheidsrisico baat hebben bij langdurige poliklinische begeleiding.
Binnen COACH worden voortdurend nieuwe werkvormen ontwikkeld om het effect van het programma verder te optimaliseren en toenemend te laten aansluiten op de mogelijkheden en belevingswereld van gezinnen.

 

 

Sluit de enquête