Organisatie

ANBI

Overweegt u om te doneren aan Kinder onderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Kinder onderzoekfonds Limburg kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut inzet. Om aangewezen te worden als ANBI moet Kinder onderzoekfonds Limburg aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 807328194

Contactgegevens:
Gaetano Martinolaan 85 - 1e etage
6229 GS Maastricht
T +31(0)43 407 73 62