Online Kunst door Kidsmuseum geopend

Met dit Kunst door Kidsmuseum steunen wij met uw hulp het Neonatologie Onderzoeksproject en willen we ouderen in verzorgingshuizen een steuntje in de rug geven.

Als Kinder onderzoekfonds Limburg vinden wij dat ieder kind recht heeft op een gezonde toekomst. 8% van alle kinderen in Nederland wordt té vroeg geboren en heeft vaak levenslang te maken met diverse lichamelijke klachten als gevolg. Zeer ingrijpend voor het kind en voor de rest van het gezin! Onderzoek naar betere behandelingsmethoden is dan ook van cruciaal belang om het kind gezond en onbezorgd te laten opgroeien.

Een andere (kwetsbare) doelgroep waar wij aandacht voor vragen zijn ouderen in verzorgingshuizen. Vanwege de corona pandemie zijn er veel ouderen die hun (klein)kinderen weinig kunnen zien en zich hierdoor heel eenzaam voelen. Met dit project willen wij hen een steuntje in de rug geven.

Daarom hebben wij een online Kunstmuseum geopend: het Kunst door Kidsmuseum!

Stuur een tekening

Wil jij onderzoek steunen naar betere behandelingsmethoden voor kinderen die te vroeg geboren zijn én/of iemand heel blij maken in een verzorgingshuis? Doe dan mee en stuur kosteloos een tekening naar het volgende postadres:

Kinder onderzoekfonds LimburgAntwoordnummer 11056200 VB Maastricht(geen postzegel nodig)(Zet bij de tekening je naam, leeftijd, titel van je tekening en een e-mail adres waarop we jou of je ouders kunnen bereiken.)

 

Koop een tekening

Wij maken voor elke tekening een eigen actiepagina die via sociale media gedeeld kan worden met vrienden, familie en kennissen. Op deze pagina's kunnen de tekeningen gekocht of geadopteerd worden voor een bedrag naar keuze van de koper/donateur. De donateurs mogen kiezen naar welk adres ze desbetreffende tekening sturen; naar hun eigen adres (kopen) of naar een adres van een verzorgingshuis (adopteren). Alle opbrengsten gaan direct naar het Neonatologie onderzoeksproject

Bekijk meer tekeningen in het Kunst door Kidsmuseum op www.onlinekunstmuseum.nl en koop/adopteer een tekening voor dit goede doel!

 

Zelf in actie komen voor één van onze onderzoeksprojecten? Kijk wat je voor ons kan betekenen op www.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl en/of e-mail Caro Theunisz op c.theunisz@hfl.nl.

 

Sluit de enquête