COACH Maastricht onderzoekt het effect van corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen

"Wetenschappers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de achterliggende mechanismen tussen het hebben van overgewicht en het ziektebeloop van het coronavirus bij de jeugd. Hoewel kinderen veel minder vatbaar zijn voor het virus, wil dat niet zeggen dat ze er helemaal van gevrijwaard zijn." 

Doneer hier om dit onderzoek te steunen.

Lees meer op de website van het MUMC+.

Meer informatie over het COACH onderzoeksproject vindt u hier.

Sluit de enquête