13 juli 2017

Beestenboel op de kinderafdeling

Vanmiddag was er speciaal bezoek op de Kinderafdeling. De konijnen, kippen en zelfs enkele tamme ratjes van kinderboerderij de Heeg kwamen naar de zieke kinderen van het Maastricht UMC+. Een bijzondere gebeurtenis omdat normaal gesproken dieren het ziekenhuis niet in mogen.

Om de zieke kinderen zich toch even minder ziek te laten voelen is door de verpleegkundigen en het pedagogisch team veel werk verzet om het allemaal toch mogelijk te maken. De afdeling ziekenhuishygiëne en infectiepreventie, schoonmaakdienst, logistiek, beveiliging en behandelaars moesten allemaal hun fiat geven en meewerken om de dieren  veilig toe te laten.

Veel kinderen, vaak met hun ouders, kwamen naar de speelkamer om de dieren te vertroetelen. Dat het een succes was, bleek wel uit de blije gezichtjes van de kinderen.  

Het komende halfjaar zal het dierenbezoek maandelijks herhaald worden.